Get Adobe Flash player

Uwaga ! Walne Zebranie Sprawozdawcze 20.05.2016

Zarząd Okręgu Opolskiego PTT uprzejmie informuje, że Walne Zebranie Sprawozdawcze odbędzie się w dniu 20 maja 2016 r. (piątek)
Miejsce: Opole ul. 1-go Maja 9 sala konferencyjna I piętro
Termin pierwszy - godz. 17.00
Termin drugi - godz. 17.30

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania
3. Wybór Prezydium Zebrania
4. Wybór Komisji Mandatowej
5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
6. Stwierdzenie prawomocności Zebrania
7. Zatwierdzenie porządku obrad i Regulaminu Zebrania
8. Sprawozdanie z działalności Zarządu - Mirosława KWATEK-HOFFMANN
9. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej - Grażyna KORYZMA
10. Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego - Karolina ANIOŁ
11. Dyskusja nad sprawozdaniami
12. Podjęcie:
- uchwały dotyczącej sprawozdania z działalności Zarządu
- uchwały dotyczącej sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej
- uchwały dotyczącej sprawozdania z działalności Sądu Koleżeńskiego
- uchwały dotyczącej budżetu Okręgu na kolejny okres sprawozdawczy
- uchwały dotyczącej programu Okręgu na kolejny okres sprawozdawczy
- uchwały o udzielenie absolutorium
13. Wolne wnioski.
14. Zakończenie Walnego Zebrania

Materiały dotyczące Walnego Zebrania będą do wglądu od 6 maja br. w biurze OO PTT a także u Prezesa Okręgu.
Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do posiadania dokumentu tożsamości przy pobieraniu mandatu.